home
HOME  » ALGEMENE INFO JEUGD  » De Jeugdraad  » Algemeen

Wat is een jeugdraad 

Een jeugdraad is de raad (door het decreet  bepaald) waarover een gemeente moet beschikken wanneer ze aanspraak wil maken op subsidies van de Vlaamse overheid voor het voeren van een jeugdwerkbeleid. Er moet in elk van deze gemeenten een officiële jeugdraad zijn, dit is een adviesraad die door de gemeenteraad wordt erkend. In de jeugdraad kunnen geen politieke mandatarissen zetelen en het lidmaatschap mag niet gekoppeld worden aan subsidies. Volgende personen zijn volgens artikel 11 van het decreet van 14 februari 2003 lid van de gemeentelijke jeugdraad:
• De afgevaardigden van de geïnteresseerde plaatselijke of intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven die een actieve werking of rekrutering kunnen aantonen binnen het grondgebied van de gemeente in kwestie;
• Geïnteresseerde jeugd uit de gemeente, gecoöpteerd door de gemeentelijke jeugdraad. 

Structuur van de jeugdraad 

De structuur van de gemiddelde jeugdraad verschilt niet erg van de gangbare bestuurlijke verdeling van gekende verenigingssoorten zoals vzw’s:
• De algemene vergadering is de groep die de adviezen goedkeurt die de jeugdraad aan de gemeente geeft. In sommige gemeenten kan deze groep in de praktijk een andere naam hebben;
• Het dagelijks bestuur, bestaande uit een beperkte groep van ‘leden’, staat in voor de dagelijkse organisatie van de werking van de jeugdraad.