home
HOME  » ALGEMENE INFO JEUGD  » De Jeugdraad  » Reglementen & subsidieformulieren

Kampvervoer 

Download het aanvraagformulier en reglement voor kampvervoer  hier.

Kadervorming 

Download het aanvraagformulier voor kadervorming hier.

Jeugdkampen 

Download het formulier voor jeugdkampen hier.

Jeugdwerking 

Download het formulier voor jeugdwerking hier.

Subsidiereglement 

Download het subsidiereglement van de jeugdraad hier.

Statuten Jeugdraad 

Download de statuten van de jeugdraad hier.