home
HOME  » ALGEMENE INFO JEUGD  » Kinderopvang  » Algemene kinderopvang

De Mereltjes 

Adres: Hasseltsesteenweg 16
           3700 Tongeren
Telefoon: 012/23.70.26
Fax.: 012/23.37.06
Email: kinderopvang@mereltjes.be
 
 
Dienstverlening:
1. Crèche: van 0 tot 30 maanden (dagopvang).
2. Dienst onthaalmoeders: van 0 tot 12 jaar (dagopvang).
3. Buitenschoolse opvang: van 2.5 tot 12 jaar (dagopvang).
 
Extra:
1. Prijs: Betalend volgens de wettelijke normen.
2. Openingsuren: van 6.45u. tot 18.15u.
   Flexibele opvang : van 6.30u tot 19.00u.

Dienst voor opvanggezinnen 

Een onthaalouder aangesloten bij een dienst voor onthaalouders vangt kinderen op in een woning voor de opvang in gezinsverband. De dienst begeleidt de onthaalouders en brengt je met hen in contact. De diensten die je hier vindt, zijn erkend door Kind en Gezin. Dit betekent dat de dienst voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De kosten voor opvang zijn wettelijk geregeld.
 
De Mereltjes – Dienst voor onthaalouders
Hasseltsesteenweg 16
3700 TONGEREN
 
Tel: 012/23 89 23
 
Contactpersoon: mevr. Kathleen Buysse

JUUL 

Adres: Hasseltsesteenweg 444
             3700 Tongeren
Telefoon: 012/21 91 81
Fax.:
E-mail en website: info@kinderopvang-juul.be   www.kinderopvang-juul.be
Contactpersoon: Derwael Geert Verantwoordelijke kinderopvang

 Dienstverlening:
Juul is een zelfstandig kinderdagverblijf voor kinderen tussen 0 en 3 jaar en bidet 28 opvangplaatsen aan. Elk kind wordt begeleid op een pedagogisch verantwoorde manier. Samen met de verantwoordelijke en zijn medewerkster kunnen de kinderen zich op een zelfstandig, creatieve, sociale, emotionele en multiculturele wijze ontwikkelen en dit allemaal op hun eigen tempo.

Extra:
Openingsuren: Iedere weekdag van 6.30u tot 18.30u
Ook zaterdag opvang.
 

Kinderparadijs 

Adres: Mulkerstraat 1                    Neremstraat 33
              3700 Tongeren                3700 Tongeren
Telefoon: 012/80.02.63                 012/23.60.64
Contactpersoon: Matthijs Marleen
 
Dienstverlening:
1. Buitenschoolse kinderopvang
         - vanaf 2,5 jaar t/m 12 jaar
         - voorschools 
         - naschools
         - woensdagnamiddag
         - vakantiedagen
         - schoolvrije dagen
  
Extra:
Zaterdagopvang
Verruimde openingsuren
occasionele opvang
informatiepunt zorggebied Tongeren

Villa Kakelbont 

Villa Kakelbont
Kinderopvang 0-3 jaar
Tweetalig NL-FR
Rutterweg 40
3700 TONGEREN
 
Tel: 012/39.27.00

Zelfstandige onthaalouders 

Een zelfstandige onthaalouder: 
==> vangt kinderen bij hem of haar thuis op. Heeft de onthaalouder een attest van toezicht van Kind en Gezin, dan voldoet de opvang aan de wettelijke voorwaarden. De onthaalouder bepaalt zelf de prijs van de opvang.
 
==> mag nooit meer dan 7 kinderen gelijktijdig opvangen (de eigen kleine kinderen meegeteld).
 
==> kan opvang bieden voor baby’s en peuters, kleuters en lagere schoolkinderen, kinderen die extra zorg nodig hebben, zieke kinderen, anderstalige kinderen, …
 
==> kan de mogelijkheid aanbieden voor speciale opvanguren en dringende of onverwachte opvang
 
==> heeft meestal, maar niet altijd, een attest van toezicht van Kind en Gezin. Vraag ernaar.
 
==> contacteer je rechtstreeks.
 
Bij de opmaak van de folder waren er binnen Tongeren geen zelfstandige onthaalouders actief.