home
HOME  » ALGEMENE INFO JEUGD  » Kinderopvang  » Opvang zieke kinderen

De Mereltjes - thuisopvang zieke kinderen 

1. De Mereltjes – Thuisopvang Zieke Kinderen
Hasseltsesteenweg 16
3700 TONGEREN
 
tel: 012/23 07 26
website: www.mereltjes.be (website is nog in opmaak)
 
Contactpersoon: mevr. M. Ghijsens
 

Solidariteit voor het gezin vzw - Oppas zieke kinderen 

Bij plotse ziekte van een kind kunnen ouders een beroep doen op een gekwalificeerde oppas voor de thuisopvang van hun kind. Per kind is oppas mogelijk tot maximaal 9 dagen per jaar, met een maximum van 3 dagen per ziektemelding en dit beperkt tot 9 uren per dag.
 
Een medisch attest is noodzakelijk. De maximumleeftijd van het op te passen kind bedraagt 14 jaar. 
 
Het betreft hier een samenwerkingovereenkomst met de partner-mutualiteiten. De kostprijs voor de ouders is afhankelijk van het tarief dat voor deze dienst door de mutualiteit wordt aangerekend.
 
Solidariteit voor het Gezin vzw
Mevr. Joke Dewaelheyns
Koningin Astridlaan 32
3500 HASSELT
 
tel: 011/29 10 42

Solidariteit voor het gezin vzw - thuisopvang voor langdurige of chronisch zieke kinderen 

De oppas kan maar starten als het kind minstens 2 aaneensluitende weken ziek is. Er dient altijd een doktersattest voor handen te zijn waarop de arts een begin- en einddatum vermeld. 
 
Het zijn de verzorgenden van de welzijnszorg die de oppas uitvoeren. Ze worden ingezet voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van het kind en niet om bijkomende huishoudelijke taken te verrichten. Een oppas kan ten vroegste starten om 7 uur ’s morgens en eindigt ten laatste om 18 uur. Er geldt een maximumduur voor deze begeleiding van 9 uur per dag.
 
De kostprijs wordt berekend o.b.v. de bijdrageschaal van Kind en Gezin a.d.h.v. de recentste aanslagbiljet van de ouders. Er is voor langdurig oppas zieke kinderen (LOZK) geen tussenkomst van de mutualiteiten.
 
Solidariteit voor het Gezin vzw
Mevr. Joke Dewaelheyns
Koningin Astridlaan 32
3500 HASSELT
 
tel: 011/29 10 42
 

De Voorzorg Limburg - Oppas zieke kinderen 

- Thuisopvang maandag tot vrijdag van 7u tot 19u in Limburg
- Minimum 4 uren/ dag
- Kostprijs: 4,5 euro per uur met een tussenkomst voor leden van De Voorzorg Limburg van 2 euro per uur
- Aanvragen voor oppas zieke kinderen minstens één dag op voorhand voor 20u telefonisch doorgegeven
- Er wordt gewerkt met professionele oppashulpen (kinderverzorgsters)
- Oppas zieke kinderen van 0 tot 12 jaar
- In het bezit zijn van een doktersattest voor de aangevraagde opvang periode
- maximum 8 dagen per maand
 
Reddie Teddy
Capucienenstraat 10
3500 HASSELT
 
tel: 011/85 06 42
 

CM Skoebidoe - Oppas zieke kinderen 

CM zorgt voor oppas van uw ziek kind tot de leeftijd van 12 jaar.   De oppas gebeurt door een gebrevetteerde helpster bij jouw thuis. Je kan alle werkdagen een beroep doen op deze dienst van 7 uur 30 tot 19 uur 30. Je betaalt hiervoor €1,75 per uur. De oppas duurt minimum 4 uur en maximum 11 uur per dag en dit gedurende maximum 5 werkdagen per ziekteperiode. De oppas is beperkt tot 100 uur per jaar per kind.
 
Je zieke kind moet ingeschreven zijn als CM-lid. Je beschikt over een doktersattest. Je hebt oppas nodig omdat je moet gaan werken. 
 
Bel je vóór 12 uur, dan is de oppas vanaf de eerstvolgende werkdag mogelijk. Gelieve de eventuele wijzigingen of annulaties eveneens de dag voordien vóór 12 uur door te geven.
 
CM – Skoebidoe
tel: 011/28 02 90 van maandag t.e.m. vrijdag

CM Thuisoppas Ziekenzorg - Oppas voor kinderen met een handicap of een langdurige ziekte 

Deze dienst biedt oppashulp thuis bij kinderen en jongeren met een handicap of langdurige ziekte en dit zowel overdag, ’s avonds als tijdens het weekend. Indien nodig kan ook ’s nachts oppas voorzien worden.
 
De oppas gebeurt door vrijwilligers die een speciale opleiding genoten hebben in het omgaan met een handicap of ziekte. De vrijwilligers nemen de gewone verzorging op en zorgen voor een aangename tijdsbesteding. Zij verrichten geen medische of verpleegkundige handelingen.
 
Het aantal uren wordt bepaald i.f.v. de beschikbaarheid van de oppasvrijwilligers.
 
Elke ouder, die een kind of jongere met een handicap of langdurige ziekte heeft, kan thuisoppas aanvragen. Doe dit tijdig, liefst enkele dagen voor de geplande oppas.
 
Je betaalt voor de oppas €2,50 per uur en voor nachtoppas €15,00.
 
CM – Thuisoppas Ziekenzorg
Prins-Bisschopssingel 75
3500 HASSELT
 
tel: 011/28 02 63

CM Thuisoppas Ziekenzorg - thuisoppas bij kinderen met een handicap tot de leeftijd van 25 jaar 

CM Limburg organiseert voor CM-leden i.s.m. LIDOA (Limburgse Dienst voor Oppas en Assistentie) oppas voor kinderen met een handicap tot de leeftijd van 25 jaar.
 
Kinderen krijgen aangepaste oppas wanneer hun ouders er even tussenuit moeten. Dit kan zowel tijdens de dag, de nacht als in het weekend.
 
De CM biedt oppas tegen het voordeeltarief van €2,50 per uur. Voor nachtoppas
(van 21 uur30 tot 7 uur 30): €15,00.
 
CM – Thuisoppas Ziekenzorg
Prins-Bisschopssingel 75
3500 HASSELT
 
tel: 011/28 02 59
      011/28 02 63

Liberale Mutualiteit - Oppas zieke kinderen 

I.s.m. Solidariteit voor het Gezin VZW organiseert de Liberale Mutualiteit bij plotse ziekte van je een kind gekwalificeerde thuisopvang. Per kind is oppas mogelijk tot maximaal 9 dagen per jaar, rekeninghoudend met een maximum van 3 dagen per ziektemelding en beperkt tot 9 uren per dag. Een medisch attest is noodzakelijk. De maximumleeftijd bedraagt 14 jaar.  De tussenkomst van de ouders bedraagt €1,50 per uur.
 
Liberale Mutualiteit – Oppas zieke kinderen
tel: 070/22 43 69

NZVL - Thuisoppas zieke kinderen 

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Wij bieden een gratis dienst “Thuisoppas zieke kinderen” aan, ook Kortjakje genoemd. Je kan hier 8 dagen per jaar, maximum 4 opeenvolgende dagen beroep op doen. Voor deze dienst doet het ziekenfonds een beroep op een samenwerkingsovereenkomst met “Solidariteit voor het Gezin”.

Je bereikt deze dienst via:
tel.: 0800 62 009.

Meer weten? www.nzvl.be

Partena Ziekenfonds - thuisoppas voor zieke kinderen 

Bij plotse ziekte kan je als lid van het Partena Ziekenfonds via deze dienst binnen de 48 uur gratis een beroep doen op een professionele gezinshelpster. Dit kan voor kinderen van 3 maanden t.e.m. 14 jaar waarvan de dokter oordeelt, in een doktersattest waaruit de noodzaak tot opvang blijkt, dat het ziek is en waarvan beide ouders uit werken gaan.
 
De oppas wordt verzekerd van maandag tot vrijdag tussen 7 uur en 20 uur, gedurende maximum 9 uur per dag en voor maximum 3 opeenvolgende dagen. Per kind en per jaar heb je recht op maximum 6 dagen gratis oppas. Voor de provincie Limburg wordt de oppas verzorgd door een gespecialiseerd interim-bureau.
 
tel: 02 778 92 92 (tot 22 uur)