home
HOME  » FUIVEN

Fuiven & Feesten 

Vrijwel wekelijks kan je wel ergens in Tongeren en omstreken terecht voor een fuif, de ene al wat groter dan de andere. (Mogelijke feestlocaties in Tongeren)

Bij de organisatie van een fuif komt heel wat kijken. Veel verenigingen hebben ondertussen een jarenlange ervaring opgebouwd. Vooral voor wie een eerste keer een fuif wil organiseren verwijzen wij naar de site van Fuifpunt waar je een antwoord zal vinden op de meeste van je vragen zoals: Welke voorbereidingen je als fuiforganisator moet treffen, wat je de dag zelf allemaal te doen staat als organisator en wat je te wachten staat 'the day after'. Verder wordt je wegwijs gemaakt in de regelgeving rond fuiven die vooral voor de fuiforganisator van belang is.

Alcohol en jongeren: Wanneer kan het? De wetgeving is duidelijk: geen alcohol onder de 16 jaar, geen sterkedrank onder de 18 jaar. Wil je het verschil tussen alcohol en sterkedrank weten, neem dan zeker ook eens een kijkje op De Druglijn.

Wil je dat iedereen veilig thuis geraakt check dan even of er een fuifbus geregeld kan worden.

Met andere woorden, alle tips en tricks om een fuif veilig en vlekkeloos te laten verlopen, vind je op de volgende pagina’s en links. Tenslotte hebben we de voornaamste zaken nog even samen gezet in een ‘Fuiven & Feesten Checklist’.
 

Als stadsbestuur vinden we het belangrijk dat jongeren hun vrije tijd op een nuttige en positieve wijze invullen. Een goede fuif of evenement hoort daar uiteraard bij. Daarom engageert de stad zich om op vraag van een groep organisatoren een fuifkoffer (zie verder onderaan) samen te stellen. Met de volledig uitgewerkte fuifgids van 56 pagina’s willen we er ook voor zorgen dat organisatoren niet voor verrassingen komen te staan. 

AANPASSING FUIFGIDS: De geluidsmeter die in de fuifgids vermeld staat (dB-meter sphinx) voldoet niet meer aan de wettelijke vereisten. De nieuwe dB-meter kan uitgeleend worden vanaf € 80,00/uitleenperiode).

Om de aanvragen van fuiven en evenementen allemaal op dezelfde manier te laten verlopen werd er ook een nieuw aanvraagformulier samengesteld. Dit formulier dient door iedereen gebruikt te worden. Download het aanvraag formulier voor evenementen hier.

Sinds 1 januari 2014 zijn er nieuwe geluidsnormen van kracht voor openbare feesten, fuiven en evenementen. Klik hier voor een overzicht van de nieuwe regels. Let wel: aan de geluidsnormen voor buiten de zaal is er niets veranderd.

Tenslotte vindt je hier ook nog een handleiding en een basis ontwerp van een preventieplan. Deze 2 hulpmiddelen helpen je verder nadenken over de verschillende veiligheidsaspecten van je evenement. 
Download beide documenten hier: Veiligheidsplan en handleiding